تعهدات خریدار

خریدار : شخص حقیقی یا حقوقی ارسال کننده فرم سفارش خرید

1.خریدار موظف است قبل از خرید،اطلاعات موجود در صفحه “راهنمای خرید” را مطالعه نماید.

2.خریدار متعهد می گردد اطلاعات دقیق و کامل خود را برای دریافت سفارش در اختیار فروشنده قرار دهد.

3.خریدار متعهد می گردد قبل از ارسال فرم سفارش و خرید هر کالایی اطلاعات لازم در مورد کالا را از طریق سایت فروشنده کسب کند و سپس سفارش خود را ثبت کند.

4.خریدار متعهد می گردد هنگام دریافت کالا از مامور پیک یا شبکه ارسال کاملا آن را بررس و در صورت مشاهده آثار شکستگی و آسیب دیدگی از قبول آن خودداری کند و کالا را سالم تحویل بگیرد.

5.تایید و امضای فاکتور فروش به منزله تحویل کالای سالم و مطابق با موارد توافق شده و تعهدات طرفین میباشد.